Isabel de Bruin Cardoso is een internationale en onafhankelijke consultant gespecialiseerd in ethiek, veiligheid en kinderbescherming. Ze ondersteunt organisaties om trainingen te ontwerpen, faciliteren en evalueren op beleid en het ontwikkelen van bruikbare hulpmiddelen. Ze heeft gewerkt met het maatschappelijk middenveld, op geloof gebaseerde groepen, de VN, de Wereldbank en regeringen in heel Afrika, Azi├ź en Europa. Daarnaast is ze promovendus aan de Rotterdam School of Management, waar ze onderzoek doet naar de oorzaken van onethisch gedrag binnen NGO's, die bekend staan als moreel goede organisaties. Zij is de vice-president van de Board for Roots of Health, een NGO die gezondheidszorg en onderwijs biedt aan jongeren in de Filippijnen. Ook is ze een Adviserend Bestuurslid voor het globale project van de Jezu├»etencongregatie. Hierbij helpt zij het versterken van procedures en praktijken op het gebied van veiligheid. Haar werk is gepubliceerd en wordt genoemd in peer-reviewed tijdschriften, onderzoeksrapporten, en beleidsnota's.