Dringende behoefte aan nieuwe sanitaire ruimtes in St. Johns Koru Primary School

Dit is het 'toilet' dat de zesjarige leerlingen van de St. John's Koru Primary School op dit moment gebruiken. Schokkend genoeg is dit ook hetzelfde toilet dat de zesjarige Janvier heeft gebruikt tijdens haar tijd op de school. De situatie is niet alleen onmenselijk en rampzalig, maar ook gevaarlijk voor de jonge leerlingen. Wat voor vele Europese burgers al ondenkbaar lijkt, toiletten zonder deuren, is slechts het kleinste probleem op de lagere school in Kenia. De toiletten hebben geen deuren, de deuren kunnen niet worden afgesloten en het aantal toiletten is veruit ontoereikend, met momenteel slechts 9 toiletten voor 900 leerlingen. Erger nog, de laatste tijd is een van de toiletten verzonken. Een geluk bij een ongeluk, want het is 's nachts ingestort, zodat er op dat moment niemand gewond is geraakt. Maar het gat is nog steeds open en kinderen kunnen er in vallen, wat nog steeds een groot gevaar is. Toen Janvier en John de school bezochten in februari 2022, waren ze geschokt. En hun wil om hun missie te vervullen, namelijk een veilige onderwijsomgeving bieden voor de leerlingen, werd versterkt: ShillohCare wil nieuwe, veilige en duurzame toiletten bouwen voor de school. Twee blokken zijn gepland, met elk zeven toiletten voor de leerlingen en twee voor de leerkrachten. Na contact te hebben opgenomen met vele bouwbedrijven, zijn de oprichters bezorgd over het evenwicht tussen kosten en kwaliteit. De stichters willen de leerlingen en de school voorzien van toiletten die veilig, betrouwbaar en kwalitatief genoeg zijn om lang mee te gaan. Maar deze belangrijke en noodzakelijke normen zijn duur om te bouwen in Kenia - daarom hebben we UW hulp nodig.

 

Expertise

SCF zal ernaar streven dat weduwen gemakkelijk toegang krijgen tot expertise die anders buiten hun bereik kan liggen, waardoor ze hun eigen economische stabiliteit creëren.

Middelen

Verminder de impact van trauma door weduwen te ondersteunen door middel van middelen voor levensovergang en directe netwerkverbindingen;

Woonzorg

wordt georganiseerd voor de gezonde ouderen die er niet meer in slagen om zelfstandig in hun eigen huis te wonen en dus in ons verzorgingshuis worden opgenomen.

Pro Bono

Schakel voornamelijk pro-bono diensten van nationale experts in om medisch, juridisch en financieel advies te geven door middel van praktische workshops en conferenties.

Geestelijke zorg

Zorg voor formeel en beroepsmatig, counseling en emotioneel welzijn, evenals moreel en spiritueel discipel schap

Levensstandaard

Verbeteren van de levensstandaard van weduwen door middel van sociale en economische empowerment - op vaardigheden gebaseerde training

Duurzaam

Werken aan herstel van het milieu, behoud van schoon water en bevordering van sanitaire voorzieningen.

Microcredit

Helpen bij het creëren / vinden van een markt voor producten / kennis - zodra ze zijn gevestigd in hun vakgebied.

Medische onderzoeken en bewegingscursussen

10 juni 2020

ShillohCare biedt zorg aan deze vrouwen in nood door het organiseren van...

Fornuis Pilot Programma

10 juni 2020

De meeste vrouwen in het dorp koken op drie stenen met wat brandhout, wat aanzienlijke...

Koken op Lagere School in Koru

10 juni 2020

Het Energy project van ShillohCare richt zich zowel op fornuizen in woningen...

Seksuele en Reproductieve Gezondheidsopvoeding en -zorg

10 juni 2020

Vrouwen, met inbegrip van getrouwde vrouwen, weduwen maar vooral adolescente meisjes, hebben...

Nieuwe sanitaire ruimtes in St. Johns Koru Primary School

10 juni 2020

Janvier en John waren geschokt toen ze de St. Johns Koru Primary School bezochten en de...