Het onverwachte verlies van een echtgenoot is schadelijk zonder de juiste steun of veiligheidssysteem. ShillohCare biedt zorg aan deze vrouwen in nood door het organiseren van verschillende educatieve en ondersteunende cursussen. Een van deze initiatieven is het Health & Well-Being project. Het actieplan voor dit project is opgesteld door teamleider Dr Felix. Dit project is vooral gericht op medische screenings. Op dit moment is ShillohCare in staat om medische screenings uit te voeren bij ongeveer 130 weduwen.

Bovendien streeft ShillohCare ernaar om elk kwartaal medische screenings uit te voeren om systematisch de gezondheid van de weduwen in de gaten te houden. Aangezien deze vrouwen niet de juiste kennis hebben over specifieke gezondheids- en welzijnszaken, is het belangrijk om na te gaan of hun medische situatie is veranderd. De driemaandelijkse screening bestaat uit medische voorlichting door middel van gezondheidsgesprekken en medische screening door middel van sneltesten. Deze medische sessies zullen in drie delen worden opgesplitst; voorlichting aan vrouwen over COVID-19 gerelateerde ziekten, voorlichting aan vrouwen over niet-overdraagbare ziekten, en voorlichting aan vrouwen over overdraagbare ziekten (b.v. HIV). Er zal ook een praktische sessie zijn met mobiliteitstraining voor ouderen.

Niet alleen weduwen worden ondersteund, maar ook andere vrouwen, aangezien ShillohCare ernaar streeft 'veilige ruimten' te creëren voor meisjes, die te maken hebben gehad met lichamelijke of psychologische welzijnsproblemen. Deze vrouwen zijn voornamelijk weduwen, wezen en bejaarden.

Naast het uitvoeren van medische screenings, steunt ShillohCare alle vrouwen in nood door het uitdelen van hygiëne dozen, uitgerust met onder andere sanitaire producten.

Tenslotte wil ShillohCare zich inspannen om hun medische screenings te koppelen aan een lokaal ziekenhuis om een ongeplande ziekenhuisopname gemakkelijker te maken, aangezien het ziekenhuis gemakkelijk toegang heeft tot medische gegevens.

Expertise

SCF zal ernaar streven dat weduwen gemakkelijk toegang krijgen tot expertise die anders buiten hun bereik kan liggen, waardoor ze hun eigen economische stabiliteit creëren.

Middelen

Verminder de impact van trauma door weduwen te ondersteunen door middel van middelen voor levensovergang en directe netwerkverbindingen;

Woonzorg

wordt georganiseerd voor de gezonde ouderen die er niet meer in slagen om zelfstandig in hun eigen huis te wonen en dus in ons verzorgingshuis worden opgenomen.

Pro Bono

Schakel voornamelijk pro-bono diensten van nationale experts in om medisch, juridisch en financieel advies te geven door middel van praktische workshops en conferenties.

Geestelijke zorg

Zorg voor formeel en beroepsmatig, counseling en emotioneel welzijn, evenals moreel en spiritueel discipel schap

Levensstandaard

Verbeteren van de levensstandaard van weduwen door middel van sociale en economische empowerment - op vaardigheden gebaseerde training

Duurzaam

Werken aan herstel van het milieu, behoud van schoon water en bevordering van sanitaire voorzieningen.

Microcredit

Helpen bij het creëren / vinden van een markt voor producten / kennis - zodra ze zijn gevestigd in hun vakgebied.

Medische onderzoeken en bewegingscursussen

10 juni 2020

ShillohCare biedt zorg aan deze vrouwen in nood door het organiseren van...

Fornuis Pilot Programma

10 juni 2020

De meeste vrouwen in het dorp koken op drie stenen met wat brandhout, wat aanzienlijke...

Koken op Lagere School in Koru

10 juni 2020

Het Energy project van ShillohCare richt zich zowel op fornuizen in woningen...

Seksuele en Reproductieve Gezondheidsopvoeding en -zorg

10 juni 2020

Vrouwen, met inbegrip van getrouwde vrouwen, weduwen maar vooral adolescente meisjes, hebben...

Nieuwe sanitaire ruimtes in St. Johns Koru Primary School

10 juni 2020

Janvier en John waren geschokt toen ze de St. Johns Koru Primary School bezochten en de...