Het Energy project richt zich op het verstrekken van fornuizen aan weduwen en studenten. De meeste vrouwen in het dorp koken op drie stenen met wat brandhout, wat aanzienlijke hoeveelheden rook veroorzaakt die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom zorgt Shillohcare voor veiligere systemen, gemaakt van bakstenen, zand en cement in plaats van stenen. Gasfornuizen zouden ook voor minder rook zorgen, maar zijn te duur om aan te schaffen aangezien gas te duur is om regelmatig te kopen.

Naast het verstrekken van deze fornuizen, geeft ShillohCare vrouwen ook voorlichting over hoe ze deze systemen veilig kunnen gebruiken. De eerste trainingsronde is al achter de rug, waarbij een bekwame weduwe het juiste gebruik uitlegde en oefende met vijf andere vrouwen. Nu zullen deze vrouwen hun kennis opnieuw verspreiden aan andere weduwen. Dit programma zal worden voortgezet tot elke vrouw in Koru weet hoe ze veilig kan koken, en hoe ze haar gezondheid en die van haar kinderen kan beschermen.

Dit initiatief is een pilot project, om te zien of de informatie zorgvuldig wordt doorgegeven aan andere weduwen. Bovendien worden door deze aanpak kosten bespaard, waardoor ShillohCare zich kan richten op het werven van fondsen voor de fornuizen in plaats van te investeren in een leraar. Een fornuis kost ongeveer €90. Op dit moment heeft ShillohCare als doel om 10 fornuizen te leveren aan 10 bewust geselecteerde huizen. De kosten voor dit doel zullen dus rond de €900 liggen.

Expertise

SCF zal ernaar streven dat weduwen gemakkelijk toegang krijgen tot expertise die anders buiten hun bereik kan liggen, waardoor ze hun eigen economische stabiliteit creëren.

Middelen

Verminder de impact van trauma door weduwen te ondersteunen door middel van middelen voor levensovergang en directe netwerkverbindingen;

Woonzorg

wordt georganiseerd voor de gezonde ouderen die er niet meer in slagen om zelfstandig in hun eigen huis te wonen en dus in ons verzorgingshuis worden opgenomen.

Pro Bono

Schakel voornamelijk pro-bono diensten van nationale experts in om medisch, juridisch en financieel advies te geven door middel van praktische workshops en conferenties.

Geestelijke zorg

Zorg voor formeel en beroepsmatig, counseling en emotioneel welzijn, evenals moreel en spiritueel discipel schap

Levensstandaard

Verbeteren van de levensstandaard van weduwen door middel van sociale en economische empowerment - op vaardigheden gebaseerde training

Duurzaam

Werken aan herstel van het milieu, behoud van schoon water en bevordering van sanitaire voorzieningen.

Microcredit

Helpen bij het creëren / vinden van een markt voor producten / kennis - zodra ze zijn gevestigd in hun vakgebied.

Medische onderzoeken en bewegingscursussen

10 juni 2020

ShillohCare biedt zorg aan deze vrouwen in nood door het organiseren van...

Fornuis Pilot Programma

10 juni 2020

De meeste vrouwen in het dorp koken op drie stenen met wat brandhout, wat aanzienlijke...

Koken op Lagere School in Koru

10 juni 2020

Het Energy project van ShillohCare richt zich zowel op fornuizen in woningen...

Seksuele en Reproductieve Gezondheidsopvoeding en -zorg

10 juni 2020

Vrouwen, met inbegrip van getrouwde vrouwen, weduwen maar vooral adolescente meisjes, hebben...

Nieuwe sanitaire ruimtes in St. Johns Koru Primary School

10 juni 2020

Janvier en John waren geschokt toen ze de St. Johns Koru Primary School bezochten en de...