WASH

Bijna een half miljoen mensen sterft jaarlijks als gevolg van verontreinigd water - dat is ongeveer evenveel als elke inwoner van de hele stad Den Haag. Verontreinigd water kan leiden tot ziekten, gaande van een gevoel van misselijkheid tot dodelijke ziekten...

Health and Wellbeing

Het belang van Gezondheid en Welzijn is niet alleen vastgesteld door ShillohCare, maar ook door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die 'Goede Gezondheid en Welzijn' als nummer 3 van de 17 belangrijkste Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) heeft vastgesteld.

Clean & Affordable Energy

Toegang tot schone, moderne en duurzame energie is van cruciaal belang voor de verbetering van de gezondheid en de bestaansmiddelen van miljarden mensen over de hele wereld.