Gendergelijkheid promoten - samenwerken met mensenrechtenorganisaties om ervoor te zorgen dat beleidsmaatregelen zoals eigendomsrecht en hervorming van erfrechten en weduwenpensioenen de nadelen van weduwen helpen aanpakken. We zullen ook werken aan de uitroeiing / vermindering van gender gerelateerd geweld in de gemeenschap.